Algemene voorwaarden

 1. De organisatie doet haar best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens de yogaweek gedeeld wordt juist en volledig is. De organisatie kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
 2. De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname aan onze yogaweek. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.
 4. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.
 5. De organisatie heeft het recht een yogaweek te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent, van hogerhand bepaalde maatregelen omtrent Corona of overmacht. In geval van annulering door de organisatie heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 6. De organisatie behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van de yogaweek. Indien het bedrag reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door de organisatie.
 7. Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 8. Indien gewenst kan de deelnemer zelf een reisverzekering en/of annuleringsverzekering afsluiten.
 9. De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit laten weten aan de organisatie.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

 • De deelnemer dient de aanbetaling à 175 euro uiterlijk twee weken na de aanmeldbevestiging te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL39ABNA0578169037 ten name van M. Rohof onder vermelding van Nadillac + voornaam, achternaam. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar, tenzij de organisatie annuleert om een van bovengenoemde redenen.
 • Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de yogaweek te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL39ABNA0578169037 ten name van M. Rohof, onder vermelding van Nadillac 2024, voornaam, achternaam. Vanaf 6 weken voor aanvang van de yogaweek is direct het volledige bedrag verschuldigd.
 • Annuleringsvoorwaarden. Bij annulering door de deelnemer tot 4 weken voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort. Bij annulering door de deelnemer vanaf 3 weken voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld teruggegeven.
 • Bij onjuiste en /of niet tijdige betaling heeft de organisatie het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.
 • Bij inschrijving korter dan 14 dagen van tevoren dient het volledige factuurbedrag in elk geval op de kortst mogelijke termijn te zijn voldaan.